Мира Нико

Филосовски есета

"Любовта - смисъл на човешкото съществуване "

bulgaria_round_icon_64

Благодарение на
любовта, която е извечното желание и стремеж към пълнота, ние
осъществяваме търсенето на нещо повече в знанието за нас – хората, в
търсенето на нещо повече в значението на човешкото.
Von dem Buch
„Die Liebe – aus philosophisch-anthropologischer Sicht“

"Предизвикателстватана текста - създаване, превод и прочит"

bulgaria_round_icon_64

Създаването на художествен текст е особен творчески акт, който изразява прехода от единичното към общото съзнание.
Списание „Българите в Австрия“

"Онтология на лъжата"

bulgaria_round_icon_64

Лъжите са станали част от ежедневното
ни общуване, като една константна
величина, естествено принадлежаща към
нашето всекидневие.
Списание „Българите в Австрия“

"Есе за любовта"

bulgaria_round_icon_64

В междуличностната любов откриваме
себе си, откриваме как се променяме и
към какво се стремим
Списание „Българите в Австрия“

"Българите"

bulgaria_round_icon_64

Българите сме най?!
Това е (без)спорно
Списание „Българите в Австрия“

Партньори

Очаквайте

Обещанието